Ankeiler: Maandag was minister Slob van Onderwijs te gast op Christelijk College de Noordgouw in Heerde tijdens de startbijeenkomst Incidentele Middelen Leerlingendaling.

- Maandag was minister Slob van Onderwijs te gast op Christelijk College de Noordgouw in Heerde tijdens de startbijeenkomst Incidentele Middelen Leerlingendaling. Schoolbesturen van scholen uit krimpregio’s die van de minister extra geld toegekend hebben gekregen kwamen daar bijeen.

De minister gaf tijdens een toespraak de noodzaak aan dat schoolbesturen en hun scholen niet moeten concurreren om de leerling, maar moeten samenwerken om de krimp op te vangen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt naar verwachting de komende jaren op veel plaatsen af met 10 tot 30 procent.

Minister Slob: “Als wij kwalitatief goed onderwijs in de thuis nabijheid van leerlingen willen blijven aanbieden dan hebben we een gigantische opgave in de krimpgebieden. Dan wordt er van ons gevraagd om over de schoolmuren heen te kijken en de denominatie waar we bij horen en maximaal ons in te spannen en het onderwijsaanbod in stand te houden. Ik begrijp heel goed dat dit aan grenzen gebonden is, bijvoorbeeld de identiteit waar je school voor staat, maar ik roep u op om te kijken hoe ver u kunt komen. Probeer de sprong zover mogelijk te maken in het belang van de kinderen en het onderwijs in de regio.”

Ook zette de minister de schoolbesturen in het zonnetje en wenste ze succes met hun taak om het voortgezet onderwijs in de krimpregio’s op de been te houden. Na het bezoek van de minister ging de bijeenkomst verder met presentaties, rondetafelgesprekken en ter afsluiting een gezamenlijke lunch.

Andere partijen die aan dit ochtendprogramma deelnamen waren de leden van de beoordelingscommissie IML, de ledenadviseurs van de VO-raad, het accountteam LLD, de VO-raad, PentaRho, Iris Berkhout (MT-lid Bestuur, Maatschappij en Regelgeving Ministerie van OCW) en Timon Verheule (directeur VO Ministerie van OCW) aanwezig.

Extra subsidie

De minister geeft ruim 22 miljoen euro aan extra subsidies uit aan 38 scholen. Deze scholen ontvangen van de minister eenmalig extra geld om het voortgezet onderwijs in de benen te houden in regio’s waar sprake is van dalende leerlingenaantallen. De schoolbesturen hebben een plan ingediend hoe ze de komende vijf jaar in hun omgeving willen inspelen op deze tendens. Slob vindt dat schoolbesturen daarbij ook moeten samenwerken met besturen in aangrenzende regio’s en met bijvoorbeeld gemeenten.

De Noordgouw en RSG Noordoost Veluwe (Epe) ontvangen samen EUR 694.964 euro. Beide scholen onderzoeken momenteel een mogelijke samenwerking.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.