RTV794

RTV794 Lokale omroep Heerde en Epe

advertentie

Vertrouwenspersoon


RTV794 heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Als vrijwilliger kun je terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer je je onheus behandeld voelt, vermoedens hebt van discriminatie, te maken hebt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Ook als jouw situatie hier nu niet wordt genoemd en denk je toch dat een vertrouwenspersoon een rol kan spelen, neem vooral contact op.

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en adviseren in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon onderzoekt of bemiddeling een oplossing kan bieden bij geschillen.

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, garandeert absolute vertrouwelijkheid en onderneemt alleen iets als je dat zelf wilt.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

De vertrouwenspersoon is Roelfien Bakker. Je kunt altijd en direct contact opnemen: bakk6780@planet.nl  of (nul-zes) 13712240

Vrijwilligersbeleid

Een volledig exemplaar van het vrijwilligersbeleid kunt u hier lezen.

  • rtv794 TV
  • RTV794 Live Radio
advertentie