RTV794

RTV794 Lokale omroep Heerde en Epe

advertentie

Gedragscode


RTV794 heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode bevat richtlijnen hoe medewerkers (met elkaar en) met burgers in de beide gemeenten omgaan.

A. Respect

Waardering en collegialiteit

 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • We zeggen het als iemand iets goed doet
 • We luisteren goed naar wat collega’s te zeggen hebben
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar 

 

B. Integriteit

Eerlijkheid en betrouwbaarheid

 • We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • We willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • We gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • We respecteren de grenzen van elkaar en bewaken onze eigen grenzen


C. Professionaliteit

Deskundigheid en duidelijke procedures

 • We lossen problemen zo snel mogelijk op en durven initiatieven te nemen
 • We voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld
 • We kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • We staan ervoor open nieuwe dingen te leren


D. Zorgzaamheid

Aandacht en dienstbaarheid

 • We zijn vriendelijk tegen gasten en burgers in onze gemeenten
 • We luisteren echt naar anderen; luisteren is niet alleen je oor open zetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich uitgenodigd voelt iets te vertellen
 • We leven ons in in de wensen en zorgen van de anderen
 • We zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen
 • We geven onze grenzen aan
 • We oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies


E. Normen

 • Geweld

U mag een ander niet hinderen, intimideren, bedreigen (verbaal/non-verbaal), afpersen, mishandelen.

 • Discriminatie

Het wordt niet getolereerd anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.

 • Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.

 • rtv794 TV
 • RTV794 Live Radio
advertentie