RTV 794 - Nieuws
Bevat Video: Video

HEERDE - Eerste kennismaking met JW Wiggers die per 1 november de burgemeester wordt van de gemeente Heerde

HEERDE - Wethouder Berkhoff heeft afgelopen week op het schoolplein van basisschool de Spreng het officiële startsein gegeven voor het project #Opladers. Hij kwam daar persoonlijk de #Opladers-beachvlag afgeven. Het project wil ouders meer met elkaar in contact laten komen. Zo kunnen zij vragen rondom opvoeden en opgroeien met elkaar delen.

HEERDE - Voor het slapen gaan nog even voorlezen op de rand van het bed van je kind. Of ‘s middags samen op de bank met een kopje thee. In veel gezinnen is het dagelijkse kost. Kleuters maken zich zo spelenderwijs een grote woordenschat, taalbegrip en boekenkennis eigen. Maar dat is in lang niet alle huishoudens even vanzelfsprekend. In sommige gezinnen groeien kinderen op in een taalarme omgeving. Bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal onvoldoende spreken of omdat ze niet goed weten hoe zij het voorlezen aan moeten pakken.

VAASSEN - Afgelopen week ontving Rian Haarhuis, kasteelmanager Cannenburch, voor de restauratie van het Cannenburgher Klöksien een gift van € 1300,00

Lead image 1:
Lead image TXT 1: Wethouder Yasemin Cegerek. Foto: Gemeente Heerde

HEERDE - De gemeente Heerde hangt dit jaar ook de regenboogvlag uit tijdens ‘Coming Out day’ op 11 oktober. Wethouder Yasemin Cegerek hees de vlag vanmorgen bij het raadhuis aan de Dorpsstraat in Heerde. “Als gemeente Heerde staan we voor een inclusieve samenleving, waarbij we verbindend en respectvol met alle inwoners omgaan”, aldus Cegerek.

EPE - Tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden voor de verbouwing van het gemeentehuis is asbest aangetroffen. Deze was nog niet naar voren gekomen in eerder uitgevoerde asbestinventarisaties. Het gaat om materialen in de kruipruimte van het gemeentehuis. Deze ruimte wordt in de komende maanden gesaneerd.

HEERDE - In overleg tussen gemeente Heerde en RTV794 is besloten om de raadsvergaderingen NIET meer via de radio uit te zenden, maar via de TV/Beeldkanalen van de lokale omroep

HEERDE - De heer J. (Jan) Koelewijn werd op 2 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze bijzondere Koninklijke Onderscheiding ontving hij vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten op nationaal en internationaal niveau voor het behoud van historische orgels. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Wolbert Meijer.

EMST - Hakan Soykan is sociaal werker bij Koppel-Swoe. Hij is onder andere coördinator voor het dorpssteunpunt de Hezebrink in Emst. “Ik draag zorg voor de diverse (senioren)activiteiten die hier georganiseerd worden door Koppel-Swoe.”

EPE - De stichting vrienden van de SWO/E gaat verder onder de naam Stichting Samen voor Ouderen. Samen Voor Ouderen beschikt over financiële middelen, die zij graag wil inzetten t.b.v. welzijnsprojecten voor ouderen in de gemeente Epe. Samen voor Ouderen krijgt inkomsten uit donaties, giften en legaten van vrienden die het welzijn van ouderen een warm hart toedragen. Ook ontvangen zij regelmatig een bijdrage van de handwerkgroep uit Vaassen, die de opbrengst van hun verkoop graag bestemt voor onze stichting. Samen voor Ouderen wil de uitvoering van welzijnsdiensten voor ouderen in de gemeente Epe mogelijk maken door m.n. organisaties financieel te ondersteunen.

HEERDE - Buurtvereniging 't Broek in Heerde bestaat deze maand exact 75 jaar. Ter ere van dat jubileum is er door bewoners een speciaal boek gemaakt over de geschiedenis van de vereniging. De eerste exemplaren zijn afgelopen zaterdag overhandigd aan de oudste leden van de buurt, Fennie Bijsterbosch- Beekhuis (86 jaar) en Giep Veerman (84).

EPE - Burgemeester Tom Horn overhandigde het lintje aan zijn echtgenote. Die speldde het vervolgens bij haar man op. Willem Veldkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volgende