Zeven Koninklijke Onderscheidingen in Heerde - RTV 794
Ankeiler: Zeven inwoners van de gemeente Heerde hebben tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Jan Willem Wiggers.

HEERDE - Zeven inwoners van de gemeente Heerde hebben tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Jan Willem Wiggers. De burgemeester bezocht de gedecoreerden thuis, omdat vanwege de coronamaatregelen het niet mogelijk was om de onderscheidingen in een gezamenlijke bijeenkomst uit te reiken. De uitreiking van de onderscheiding aan de heer Cazemier werd samen met burgemeester Sanderse van Hattem gedaan: de heer Cazemier woont namelijk in de gemeente Heerde, maar voert zijn vrijwilligerswerkzaamheden vooral in de gemeente Hattem uit.

Tiemen Bijsterbosch (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer T. (Tiemen) Bijsterbosch is al vele jaren actief op verschillende gebieden. Centraal daarin staan zijn activiteiten bij toerclub Heerde. Als echte fietsliefhebber is hij daar al jarenlang een actieve vrijwilliger en is hij als bestuurslid verbonden aan diverse activiteiten. Zo is hij al 17 jaar lang de drijvende kracht achter de jaarlijkse fietsvierdaagse. Maar liefst 23 jaar lang was hij begeleider van de wekelijkse fietstochten van de seniorengroep, waarbij het niet alleen routes plande, maar ook aanspreekpunt was bij calamiteiten en voor de ‘lief en leed’.

Hij heeft zich ook actief ingezet voor de Samenloop voor Hoop in Heerde in 2016. Dit grote 24-uurs evenement zou zich in 2020 herhalen, en ook daar heeft hij zich intensief voor ingezet. Helaas ging het evenement vanwege corona niet door.

Ook de Vrij Evangelische Kerk in Heerde rekent de heer Bijsterbosch tot de actieve vrijwilligers. Vooral de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Heerde, met onder meer de lichtjestocht, is een onderwerp waar hij zich hard voor inzet.

Tenslotte is hij ook een gewaardeerd vrijwilliger bij ‘Streek Evenementen’, dat regionale evenementen organiseert.

Dirk Lokhorst (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer D. (Dirk) Lokhorst zet zich als vrijwilliger breed in voor de samenleving. Zo zet hij zich breed in voor tennisvereniging HLTC (Heerder Lawn Tennis Club). Zo heeft hij als administrateur de administratie geprofessionaliseerd. Ook verder zette hij zich in voor een gezonde financiële huishouding van de tennisvereniging, waarmee hij een belangrijke ondersteuning was van de penningmeester. Daarnaast verricht hij allerlei hand- en spandiensten voor HLTC.

Hij is ook een gewaardeerd vrijwilliger bij vereniging Humanitas. Zo is hij bijvoorbeeld actief bij Thuisadministratie, dat mensen helpt die moeite hebben de eigen administratie te organiseren.

Op kerkelijk gebied was de heer Lokhorst actief binnen de gereformeerde kerk, als penningmeester van de Commissie van Beheer.

Het penningmeesterschap zit de heer Lokhorst in het bloed, want deze functie vervult hij ook bij andere organisaties. Zo is hij penningmeester van de Vereniging van Eigenaren van woon- en zorgcomplex Heerderhaegen in Heerde, bij de Stichting Gehandicapten Belangen Noord Oost Veluwe en bij de Heerder Soos.

Janneke Weishaupt-Kruizinga (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw J. (Janneke) Weishaupt is sinds 1975 intensief betrokken bij de Baptistengemeente in Apeldoorn. De lijst van taken die ze daar ten uitvoerde is bijna onuitputtelijk. Zo was ze van 1975 tot 2016 bestuurslid binnen het Vrouwencontact, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter, was ze lid van Raad, was ze crècheleidster en was ze vandaaruit afgevaardigde in de jeugdraad, en was ze leidster van de zondagsschool. En nog altijd vervult ze allerlei taken binnen de Baptistengemeente, zoals koffie schenken, het bezoeken van ouderen en zieken (ook in deze coronatijd belt ze veel oude, zieke of eenzame mensen om te vragen hoe het gaat), schoonmaken of de was van het avondmaal doen en de organisatie van de maandelijkse contactmiddag voor ouderen.

Verder zet Janneke Weishaupt zich in voor het voormalige verpleeghuis De Wendhorst en het huidige Hofje Wendakker in Heerde. Niet alleen schenkt ze wekelijks koffie, ze zet zich binnen de cliëntenraad ook in voor de belangen van de bewoners. Vanuit die functie was ze betrokken bij de grootschalige verhuizing van De Wendhorst naar het Hofje Wendakker. Daarvoor was ze jarenlang mantelzorger voor haar echtgenoot.

Tenslotte is ze lid van het collectecomité van de Nierstichting, en collecteert ze voor het Longfonds en het Reumafonds in Heerde.

Dick Stijf (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer D. (Dick) Stijf is maar liefst zestig jaar lang betrokken geweest bij de Schaapskudde Epe-Heerde. Dat betekent dat hij hier al op zijn 15e mee begon. Zo is hij schaapscheerder tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest.

Sinds 1995 is Dick Stijf een betrokken vrijwilliger van de Nederlands Hervormde Kerk in Wapenveld, waar hij diverse functies bekleedde. Zo was hij lid van de evangelisatiecommissie, bezoekbroeder, actief bij verschillende evenementen en brengt het kerkenblad naar de kerkleden. Daarnaast is hij klusjesman bij alle voorkomende werkzaamheden voor de kerk en het kerkelijk gebouw. Via de kerk is hij actief voor Vrouwenverenging “Hannah”, waar hij zich inzet voor verschillende evenementen zoals de bazaar-avonden.

Verder is Dick Stijf is een actief lid bij de vogelvereniging “De Vriendschap” in Heerde, waar hij onder meer zes jaar bestuurslid-penningmeester was en een van de organisators van de grote jaarlijkse tentoonstellingen. Tenslotte is de heer Stijf ook al jarenlang vrijwilliger bij verzorgingscentrum Rehoboth in Wapenveld.

Bert Hanekamp (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer A.J.W. (Bert) Hanekamp heeft zich in zijn betaalde baan bij Rozendal elektro buitengewoon ingezet. Hij was door zijn positieve houding de spil in het bedrijf en heeft jonge mensen enthousiast gemaakt voor het vak en daarin opgeleid.

Sinds 1980 is hij vrijwilliger bij molen De Vlijt in Wapenveld. Naast de functie van molenaar is hij ook actief in verschillende commissies en organiseerde hij meerdere evenementen.

Nadat in de kerstnacht van 1980 de molen was afgebrand was hij mede-initiatiefnemer om deze te herbouwen. Hij heeft aan vele acties meegedaan om steun en geld te verzamelen. Met zijn deskundigheid heeft hij veel invloed gehad op hoe de molen technisch herbouwd moest worden en heeft hij innovaties toegepast voor een optimale productie van meel.

Ook is op zijn aandringen een start gemaakt met Vriezes erfgoed in Wapenveld. Na het tot stand komen van Vriezes erfgoed heeft hij met hulp van andere vrijwilligers een onderkomen voor de molenaars gerealiseerd. Verder hielp hij ook problemen op te lossen bij de molen in Veessen wanneer die zich voordeden. Hij heeft zo een belangrijke rol gespeeld bij het instant houden van de molens in de gemeente Heerde.

Bij verschillende evenementen in de gemeente Heerde, zoals de Kerstviering op de Renderklippen en de jaarlijkse Paddendagen installeerde hij de geluidsinstallaties en leidingen. Bij Solexclub “Olde Ploffie” uit Nieuwleusen was hij vele jaren bestuurslid en is hij nog steeds een actieve vrijwilliger.

Behalve dat hij al eerder mantelzorger was voor molenaar Vrieze, is hij ook binnen de eigen familie mantelzorger.

Aaltje Nijmeijer-Van de Vosse (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw A. (Aaltje) Nijmeijer is sinds 1980 actief betrokken bij de Hervormde kerk in Vorchten. Zo gaf zij leiding, hielp in de kindernevendiensten en organiseerde oudermiddagen. Daarnaast verrichte ze diverse hand- en spandiensten.

Sinds 1994 is mevrouw Nijmeijer betrokken bij Tafeltje Dekje Wapenveld en vanaf 2001 heeft zij het coördinatorschap op zich genomen. Daarbij heeft zij de verantwoordelijkheid voor een goed proces voor nieuwe aanvragen en de planning voor de bezorging, het vinden en inzetten van nieuwe vrijwilligers en de contacten met de leveranciers. Ook het beoordelen van nieuwe cliënten (indiceren) hoort hierbij.

Bij Vrouwen van Nu, afdeling Heerde, is ze algemeen bestuurslid (met als extra taak ledenadministrateur) en contactpersoon tussen de leden en het bestuur. Ook is ze ledenadministrateur voor het landelijk bestuur.

Bij woonzorgcentrum Rehoboth is een zeer gewaardeerde vrijwilliger: ze bezoekt bewoners, schenkt koffie en helpt in het winkeltje.

Naast haar vrijwilligersactiviteiten was mevrouw Nijmeijer mantelzorger voor haar ouders en voor andere hulpbehoevenden.

Henderikus Cazemier (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer H. (Henderikus) Cazemier heeft als (vice-)voorzitter bij het Rode Kruis (afdeling Hattem-Wapenveld) de afdeling nieuw leven ingeblazen. De afdeling die beëindigd dreigde te worden is door zijn inzet geworden tot een florerende afdeling en toonaangevend binnen het district Noord Oost Gelderland.

Al sinds 2000 zet de heer Cazemier zich in voor de Hattemse hockeyclub HMCH. Zo was hij jarenlang manager en coach van verschillende teams, was hij lid van de Sponsorcommissie en voorzitter en oprichter van de businessclub. Dit laatste deed hij om regelmatig sponsoren, bestuurders en mensen die de hockeyclub een warm hart toedragen bij elkaar te brengen. Op sportgebied zet hij zich verder in als secretaris van het zakelijke netwerk Business Golf in Hattem.

Bij de Lionsclub Hattem was hij bestuurder en president. Momenteel is hij zone-voorzitter. Landelijk heeft hij zich ingezet als webmaster en lid van de commissie Communicatie & Media. Als president heeft hij een nieuwe afdeling opgericht in Zwolle, de “Leo’s”. Bijzonder hier aan is dat deze afdeling bedoeld is voor jonge mensen (tot 35 jaar, lid van de Lions kan pas vanaf 35 jaar) en dat het een gemengde club is, waar de Lions exclusief voor mannen is bedoeld. Hiermee krijgen deze mensen de kans om iets moois te doen voor de samenleving.

Binnen Rond Uit Hattem was hij van 2012-2016 voorzitter van de evenementenorganisatie en is hij nog altijd vrijwilliger.

Op muzikaal gebeurt promoot hij nieuw talent als secretaris bij de stichting Opoe’s House of Music in Hattem en via het jaarlijkse Hattemse New Orleans Festival, door regionaal en landelijk jong talent de kans te bieden hun muziek gehoor te brengen aan het grote publiek. Tenslotte is hij vrijwilliger geweest bij OBS het Palet te Hattem binnen de medezeggenschapsraad (MR).

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.