RTV 794 - Nieuws

EPE - Op vier plekken in Epe kunnen inwoners straks hun afval kwijt bij zogenoemde milieuparkjes. Er is plek voor alle soorten afval. Voor grofvuil kun je kiezen tussen een grote of een kleine zak. Wie het zelf wegbrengt, merkt dat uiteindelijk in de portemonnee.

Als je het slim speelt en afval scheidt, hoef je aan het einde van de rit waarschijnlijk alleen de kleine afvalzak (30 liter) in de restafvalcontainer te gooien. Dat kost 1,39 euro. Een grote zak van 60 liter kost het dubbele. Die tarieven liggen volgens de gemeente 25 procent lager dan de prijs voor de huidige grijze restafvalcontainer. Zelf wegbrengen loont dus.

De vier milieuparken komen bij de Klimtuin (Epe), Horthoekerweg (Oene) en Houtzagerstraat en Riebeeckstraat (Vaassen). De aanleg van de parken startte maandag. De meeste containers staan bovengronds, alleen de restafvalcontainers staan onder de grond.

Inwoners kunnen terecht voor glas, papier, textiel, PMD (plastic, metaal, drankverpakkingen) en restafval. Op die manier hoopt de gemeente Epe afvalscheiding aan te moedigen.

Door: Bastiaan van Blokland