Redactie

De redactie van RTV794 is voor u te bereiken via mailadres redactie@rtv794.nl 

 Harrie Mulder          hoofredacteur RTV794

Samenwerkende nieuwsredactie RTV794/VoorstVeluwezoom waaronder berichten op websites, kabelkrant en social media

Linda Seinstra (RTV794), Herman Woudenberg (VoorstVeluwezoom)

Redacties van informatieve programma's RTV794

Harrie Mulder : Infomix

Cor Rorije : Proatstoel

Linda Seinstra en Jan Berends : Brunch

Redactie sportprogramma RTV794

Erik en Johan Smit, Gerben Rorije

Redactie  TV samenwerkende omroepen RTV794 en VoorstVeluwezoom

Gert Foekens

  Missie

RTV794 brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en internet. Het doel van RTV794 is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond Heerde en Epe. We laten het leven zien in het bruisende Heerde en Epe!

Formeel vereist de mediawet dat we 'van algemeen nut zijn'. Het betekent dat we aandacht geven aan de in Epe en Heerde en in het ruimere Stedendriehoek levende 'maatschappelijke, geestelijke, culturele, godsdienstige en economische behoeften', 

  Klachtenregeling

Ben je ontevreden over berichtgeving van RTV794, of is die volgens jou aantoonbaar onjuist? Meen je dat de openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt? Dan kun je dit aan ons laten weten.

Stuur jouw opmerking in via e-mailadres info@rtv794.nl .

Wij proberen altijd binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen. Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener van de klacht.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen, is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering bij RTV794. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer zo’n klacht binnenkomt, voeren wij de correctie uit en ontvangt u/ontvang je hier een bevestiging van. Als het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt RTV794 in ieder geval een ontvangstbevestiging.

We onderzoeken hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft, kon ontstaan. Ook doen we een uitspraak over de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het bijvoorbeeld ook denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij ons antwoord zullen wij die beslissing toelichten. Ongerichte en niet inhoudelijke kritiek, onheuse bejegening van personen of scheldpartijen nemen we niet in behandeling.

Wanneer jouw klacht door ons terecht wordt bevonden, zal RTV794 alles wat in onze mogelijkheden ligt doen om een gemaakte fout te corrigeren of in ieder geval om een herhaling te voorkomen.

Wij informeren jou uiteraard ook als er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.

Gedragscode

RTV794 heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode bevat richtlijnen hoe medewerkers (met elkaar en) met burgers in de beide gemeenten omgaan.

A. Respect

Waardering en collegialiteit

 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • We zeggen het als iemand iets goed doet
 • We luisteren goed naar wat collega’s te zeggen hebben
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar 

 B. Integriteit

Eerlijkheid en betrouwbaarheid

 • We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • We willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • We gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • We respecteren de grenzen van elkaar en bewaken onze eigen grenzen

C. Professionaliteit

Deskundigheid en duidelijke procedures

 • We lossen problemen zo snel mogelijk op en durven initiatieven te nemen
 • We voldoen aan de eisen die aan onze functie wordt gesteld
 • We kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • We staan ervoor open nieuwe dingen te leren

D. Zorgzaamheid

Aandacht en dienstbaarheid

 • We zijn vriendelijk tegen gasten en burgers in onze gemeenten
 • We luisteren echt naar anderen; luisteren is niet alleen je oor open zetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich uitgenodigd voelt iets te vertellen
 • We leven ons in in de wensen en zorgen van de anderen
 • We zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen
 • We geven onze grenzen aan
 • We oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies

E. Normen

 • Geweld

U mag een ander niet hinderen, intimideren, bedreigen (verbaal/non-verbaal), afpersen, mishandelen.

 • Discriminatie

Het wordt niet getolereerd anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.

 • Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.

Vertrouwenspersoon

RTV794 heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Als vrijwilliger kun je terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer je je onheus behandeld voelt, vermoedens hebt van discriminatie, te maken hebt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Ook als jouw situatie hier nu niet wordt genoemd en denk je toch dat een vertrouwenspersoon een rol kan spelen, neem vooral contact op.

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden en adviseren in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon onderzoekt of bemiddeling een oplossing kan bieden bij geschillen.

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, garandeert absolute vertrouwelijkheid en onderneemt alleen iets als je dat zelf wilt.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

De vertrouwenspersoon is Roelfien Bakker. Je kunt altijd en direct contact opnemen: bakk6780@planet.nl  of (nul-zes) 13712240

Vrijwilligersbeleid

Een volledig exemplaar van het vrijwilligersbeleid kunt u hier lezen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.

Meer over

Deel dit artikel