Waterschap wil belasting verhogen vanwege klimaatverandering - RTV 794

Peter Schrijver bij een trottoir dat volgens hem nog niet op hoogwater berekend is. Foto: Omroep Gelderland

Peter Schrijver bij een trottoir dat volgens hem nog niet op hoogwater berekend is. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel is van plan om een extra belastingverhoging in te voeren. Met dat geld wil het waterschap maatregelen betalen die nodig zijn vanwege de klimaatverandering.

Dat vertelt Peter Schrijver, bestuurder van Waterschap Rijn en IJssel, tegen Omroep Gelderland. Volgens hem stelt het waterschap een verhoging van 2,5 procent voor bovenop de reguliere verhoging van 3 procent. Voor een normale woning komt dit neer op een tientje per jaar. Voor agrarische bedrijven en de industrie kunnen deze bedragen hoger zijn.

Hij benadrukt dat het algemeen bestuur de komende weken nog een besluit neemt over de verhoging. Het staat dus nog niet vast of deze doorgaat.

Wateroverlast en droogte

De verhoging heeft alles te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. "De verandering gaat sneller dan verwacht", legt Schrijver uit. "Er is tot 2050 een investering van 500 miljoen euro nodig om de dijken op orde te krijgen en grote rampen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan dijkversterking bij de Rijnkade in Arnhem. Er moeten oplossingen komen voor zowel de wateroverlast als de droogte. Dat is ingewikkeld, omdat die maatregelen soms tegengesteld aan elkaar zijn. We zien vaker heftige buien, maar ook lange periodes van droogte."

Om te kijken of de Achterhoek tegen wateroverlast kan voert het waterschapen stresstesten uit:

"In de Achterhoek kampten we in 2010 met wateroverlast, maar er ontstond in 2018, 2019 en 2020 schade door droogte. Er is een investeringsprogramma nodig om de droogte in de Achterhoek tegen te gaan. Denk dan aan stuwtjes om water vast te houden", vervolgt de bestuurder.

"We weten wat ons te doen staat", verduidelijkt Schrijver. "Maar dat vergt tijd, geld en menskracht. Daar gaan we aan werken. Ik ben overtuigd dat we resultaat kunnen boeken."

Andere waterschappen

Bij Waterschap Vallei en Veluwe stijgen de tarieven niet vanwege de klimaatopgave. "De klimaatverandering is voor de waterschappen geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk", bevestigt heemraad Henk Veldhuizen. "Na de extreem droge zomers hebben we nu een zomer met extreme wateroverlast achter de rug. De urgentie blijkt ook weer uit het vandaag verschenen Klimaatsignaal van het KNMI. Hierin staat dat Nederland sneller meer last gaat hebben van klimaatverandering. Van ons als waterschap wordt op korte termijn een adequate respons verwacht."

De klimaatverandering is voor de waterschappen geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk

Maar daar zit dus geen stijging van de tarieven in. "Ons algemeen bestuur heeft eind september een beleids- en uitvoeringsplan vastgesteld. De inhoud van dit plan zorgt voor zowel snellere maatregelen als een structurele aanpak. Die versnelling is mogelijk doordat we onze doelen koppelen aan die van onze partners, zoals de provincies Gelderland en Utrecht. Hierdoor kunnen we meeliften met de beschikbare externe middelen. Daarom stijgen de tarieven nu niet."

Een woordvoerder van Waterschap Rivierenland laat weten dat het voor hen nog te vroeg is om uitspraken over hogere tarieven te doen. "Eind november komt het Algemeen Bestuur pas bij elkaar om te besluiten over de begroting van 2022."

Deel dit artikel