Ankeiler: De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Heerde, Beerd Volkers (53), geeft zijn zetel terug aan de VVD-fractie. Beerd Volkers kreeg op 20 februari een hartstilstand.

- De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Heerde, Beerd Volkers (53), geeft zijn zetel terug aan de VVD-fractie. Beerd Volkers kreeg op 20 februari een hartstilstand. Na een herstel periode van 3 maanden begon hij vanaf 20 mei weer met zijn werkzaamheden in de gemeenteraad. Helaas bleek dat deze werkzaamheden nog niet fysiek haalbaar te zijn in combinatie met zijn werk. Volkers heeft een adviesbureau in de toepassing van duurzame energie systemen.

Beerd Volkers: “Helaas duurt mijn herstel langer dan gedacht. De politiek lijkt dan op de sport. Mentaal wil een speler wel de wedstrijd afmaken, als dat fysiek niet kan, moet hij zich laten vervangen”. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over 9 maanden op 16 maart 2022. Beerd Volkers: “Je kan je dan langer ziek melden of de fractie de ruimte te geven de lege plek in te vullen. In Heerde staan de komende maanden nog belangrijke besluiten op de agenda zoals snel meer woningen bouwen en het veel actiever betrekken van de burgers. Het is dan van belang dat de VVD namens haar kiezers goede keuzes maakt. Dan heb je een volledig functionerende raadsfractie nodig”. Beerd Volkers heeft daarom op 28 mei aan de fractie laten weten dat hij zijn zetel terug geeft zodat zijn plek door de VVD weer ingevuld kan worden. Beerd Volkers blijft beschikbaar voor de VVD. De VVD-fractie gaat een nieuwe fractievoorzitter kiezen.

Uit de website van VVD Heerde blijkt dat Beerd, in de afgelopen ruim 3 jaar, zich namens de VVD Heerde heeft ingezet voor een financieel gezonde gemeente, het bouwen van meer huizen en eerlijk verdelen voordelen van de energietransitie ( 50% lokaal eigenaarschap).

Aan het begin van de raadsperiode in 2018 werd hij geconfronteerd met een voorjaarsnota 2018 met geprognotiseerd verlies van 1,7 miljoen euro. Na bezuinigingen en ombuigingen en door hogere Rijksuitkeringen heeft de gemeente Heerde een gezonde financiële situatie. Beerd Volkers heeft zich vanaf 2018 ook sterk gemaakt voor meer woningen. Snel bouwen kan door de burgers en grondeigenaren in de gemeente actief te betrekken. Voordeel is dat deze oplossing veel sneller gerealiseerd kan worden en dat de opbrengst daarvan in de gemeenschap blijft. Momenteel gaat de discussie in de raad of de gemeente zelf weer nieuwe woningbouwprojecten moet gaan ontwikkelen. Dit duurt vaak tientallen jaren, het is voor gemeente financieel risicovol en levert geen snelle oplossing voor de grote woningnood. Door steeds te pleiten voor beleid voor toestaan woningsplitsingen en een motie om voor sociaal zwakkeren flexwoningen te bouwen heeft Beerd namens de VVD het college aangespoord om in actie te komen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.