Ankeiler: Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Epe. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur.

- Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Epe. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden, dat kan door ze goed te snoeien. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers om tot een zelfstandige Hoogstambrigade te komen.

De opleiding start op dinsdagavond 12 december met een informatieavond bij het Kulturhus (Rabobank-zaal) aan de Stationsstraat 25 in Epe. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor de informatieavond en de cursus kan via de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/hoogstambrigade-epe.

Meerdaagse opleiding hoogstambrigade

Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Ruud Borkes van SLG geeft de opleiding. Deze bestaat uit vier theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend. Als tegenprestatie vragen we aan de nieuw opgerichte Hoogstambrigade om zelfstandig aan de slag te gaan in diverse boomgaarden in de gemeente Epe.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor de informatieavond en deelname in de Hoogstambrigade, dan kun je je aanmelden via slgelderland.nl/projecten/hoogstambrigade-epe.

De opleiding hoogstamfruit vindt plaats dankzij financiering door gemeente Epe en provincie Gelderland.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.