RTV794

RTV794 Lokale omroep Heerde en Epe

advertentie
Geschreven door RTV 794
10 maart 2023 18:50


Gemeente Epe ondertekent regionale woondeal
Foto: Gemeente Epe ondertekent regionale woondeal
Wethouder Wonen, Martijn Kerkmans, ondertekent de woondeal Regio Stedendriehoek. Foto: Gem. Epe

- Op woensdag 8 maart ondertekende wethouder Wonen, Martijn Kerkmans, de woondeal Regio Stedendriehoek. Dit deed hij samen met de zes Gelderse gemeenten in de Regio Stedendriehoek, minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland. In de woondeal maken de gemeenten, woningcorporaties, provincie en Rijk afspraken over woningbouw in de regio. De afspraken gaan over het aantal te bouwen woningen, waar dit gaat gebeuren en het aantal betaalbare woningen.

Inzet op betaalbare woningen

De woondeal voorziet in een groot aantal betaalbare woningen in de huur- en koopsector. Het aantal betaalbare woningen ligt hiermee in lijn met de Woonagenda op ruim 2/3e van het totaal. In de Woonagenda staat het gemeentelijk woonbeleid beschreven en het volkshuisvestelijk programma.

In totaal gaat het in de regio om de bouw van 17.000 woningen in de periode tot en met 2030. Epe neemt daarvan bijna 1800 woningen voor haar rekening. Dit zijn ruim 500 woningen meer dan was afgesproken voor de periode tot 2030. Voor Epe gaat het om de uitbreidingslocaties voor de kernen Emst, Epe, Oene en Vaassen. Deze zijn al aangegeven in de Omgevingsvisie Natuurlijk Goed Leven. In deze omgevingsvisie legt de gemeente de ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving in één samenhangende visie op strategisch niveau. Daarop vindt een versnelling plaats.

Martijn Kerkmans, wethouder Wonen, tekent de regionale woondeal namens de gemeente Epe “Ik ben blij met de Woondeal. We staan voor een grote woningbouwopgave. Met steun van de provincie Gelderland en het Rijk liggen er voor Epe mooie kansen om een groot aantal sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren. We zijn daar ook over over in gesprek met Triada. Samen met Triada zetten we de schouders eronder om de woningopgave te versnellen en meer woningen te bouwen.”

Samen aan de slag

In de woondeal staan behalve de aantallen woningen ook randvoorwaarden om deze woningen te realiseren. Denk aan bereikbaarheid, genoeg mensen om het werk te doen en voldoende stikstofruimte. Factoren die de grens van de gemeente Epe overstijgen. De gemeenten, regio, provincie en het rijk gaan daar samen mee aan de slag. Wethouder Martijn Kerkmans van Gemeente Epe onderschrijft het belang van de regionale samenwerking voor deze grote opgave “Door in de Regio Stedendriehoek samen te werken aan de woningbouwopgave staan we sterker en kunnen we sneller woningen voor onze inwoners gaan bouwen.”

Epe Nieuws 

epe voorpagina 
 
  • rtv794 TV
  • RTV794 Live Radio
advertentie