John Berends en Eppie Klein. Foto: Bewerking Omroep Gelderland.

John Berends en Eppie Klein. Foto: Bewerking Omroep Gelderland.

SCHERPENZEEL - Eppie Klein wil graag terugkeren als waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Hij stapte er zelfs voor naar de rechter, en die doet vandaag uitspraak.

Klein werd in oktober ontslagen door de commissaris van de Koning, John Berends, maar is het daar niet mee eens. Het euvel is het bestuurlijk handelen van Klein, die volgens Berends niet wil ingrijpen bij een brief die onder de naam van de burgemeester verstuurd zou zijn. Een ambtenaar zou die brief buiten medeweten van Klein hebben verstuurd. Klein ontkent dat.

Uit een nieuw document, via de Wet Openbaarheid Bestuur in handen van Omroep Gelderland, schetst Berends een beeld dat het voltallige Scherpenzeelse college de betreffende ambtenaar zou willen ontslaan. Dat is niet gebeurd.

Passage uit mail van Berends aan Klein

Ik heb u mijn steun toegezegd en u de gelegenheid gegeven om deze situatie lokaal uit te zoeken.
U gaf aan het die middag te bespreken in uw college. In een telefonisch onderhoud op 9 juli jl. heeft u mij de uitkomst meegedeeld.

U vertelde te weten welke ambtenaar het bericht heeft verstuurd en dat het voltallige college het eens is met de maatregel om de betreffende medewerker, gezien de ernst van de situatie, te ontslaan.

De advocaat van Klein ontkent dat standpunt. "Wij herkennen ons geenszins in deze passages. Ik heb tijdens de rechtszaak ook vanuit het college gehoord dat ze op de hoogte waren van die verstuurde brief. Er is geen sprake geweest van het ontslag van de ambtenaar. Als het voltallige college dat zou vinden, was het naar ik aanneem ook gebeurd", zegt advocaat Arjan Klaassen.

Een woordvoerder van de wethouders laat weten: "Het college van Scherpenzeel heeft kennis genomen van de brief van Berends aan Klein van 15 juli. Het college herkent zich niet in de aanname dat het voltallige college het eens zou zijn met de genoemde maatregel om een medewerker te ontslaan. Er is ambtelijk integer gehandeld en daarom is het treffen van maatregelen niet ter sprake geweest."

Ernstig verstoorde relatie

De relatie tussen Berends en Kleine raakte deze zomer ernstig verstoord, bleek uit appjes en mails in handen van Omroep Gelderland. Uiteindelijk ontsloeg Berends de burgemeester. Die wil nu via de rechter zorgen dat zijn ontslag wordt opgeschort, tot zijn bezwaarprocedure is afgerond. Dat kan maanden duren. Als de rechter hem in het gelijk stelt, keert Klein terug.

Als de rechter het verzoek afwijst, krijgt Scherpenzeel een nieuwe waarnemend burgemeester. De bedoeling is dat deze blijft zitten tot er een benoemde burgemeester komt. Berends zei vorige week dat er twee personen in de wacht staan die functie te gaan vervullen: uiteindelijk zal een van hen het dan moeten doen. Vanmiddag doet de rechter uitspraak.

Zie ook: Fusieruzie: zo liep het uit de hand tussen deze Gelderse politici

Eerder ontving Eppie Klein al veel steun vanuit Scherpenzeel. Ze willen Klein behouden als burgemeester van hun gemeente.

Bekijk hier hoe inwoners hingen eerder massaal de vlag uithingen:

Deel dit artikel