Gemeente Epe. Foto: Eigen foto

Gemeente Epe. Foto: Eigen foto

EPE - Deze heffing ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Het heeft allemaal te maken met zuinig beleid en een hogere uitkering uit het Gemeentefonds.

Gerekend was voor de periode 2022-2026 met 10 euro minder per inwoner, maar het is uitgedraaid op een plus van zes euro. Het overschot in 2023 bedraagt 4.330.000, in 2024 7.499.000, in 2025 8.971.000 en in 2026 3.782.000 euro.

Wel zullen de uitkeringen na 2026 fors afnemen.

Deel dit artikel