Pestgedrag. Foto: Ulrike Mai via Pixabay

Pestgedrag. Foto: Ulrike Mai via Pixabay

EPE - De gemeente neemt een ervaren instantie als KIVA in de hand om pestgedrag bij sport)verenigingen mensen te trainen op het tegengaan en waarnemen van pestgedrag.

Het is een preventief programma waarvan bewezen is dat het pestgedrag vermindert. Het werkt in het bevorderen van sociale veiligheid. Het gaat hierbij om een pilot met de duur van één jaar.

Deel dit artikel