Gemeente Epe. Foto: Eigen foto

Gemeente Epe. Foto: Eigen foto

EPE - De meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Epe sluit af met een bedrag van 3.8 miljoen euro voor nieuwe investeringen en 9.4 miljoen euro voor nieuwe incidentele investeringen. Daarnaast is 9.9 miljoen euro beschikbaar gekomen uit vrij vallende reserves.

De woonlasten blijven onder het landelijk gemiddelde. Epe trekt de bijdrage voor extra middelen armoede-minimabeleid op van 120 tot 130 procent van het sociaal minimum. Het betekent dat tussen de 600 en 800 inwoners extra daarvan gebruik kunnen maken.

Epe zet de komende jaren in op het realiseren van veel meer woningen, op het werk maken van de energie – warmtetransitie, het versterken van de Jeugdzorg, het investeren in onderwijshuisvesting en het mobiliteitsfonds.

In Infomix op RTV794 (dinsdagavond 11 oktober) een uitgebreid interview met wethouder Maarten Heere van Financiën, waarin hij ingaat op wat deze begroting nog meer voor de inwoners met zich meebrengt.

Deel dit artikel