RTV 794 - Nieuws

Foto: Gemeente Epe

Foto: Gemeente Epe

EPE - Het college van B&W heeft de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en vraagt veel inzet van iedereen om haar het hoofd te bieden. Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Binnen de begroting is daarvoor een bedrag vrijgemaakt van ruim € 5 miljoen.

Met dat bedrag is het mogelijk om maatregelen te nemen om de periode met coronabeperkingen te overbruggen en te werken aan het herstel daarna. Met deze begroting is het ook mogelijk om daar waar nodig ondersteuning te bieden aan mensen, organisaties en bedrijven. Dit wordt nog nader uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Het beschikbare bedrag biedt de ruimte om te investeren in de toekomst.

Robert Scholten, wethouder financiën: “Er zit in de begroting voldoende (financiële) flexibiliteit om in te kunnen spelen op de onzekerheden en risico’s. Samen gaan we de uitdagingen van deze tijd aan en investeren we in de toekomst!”

Op donderdag 29 oktober staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. Dan kan iedereen inspreken. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 9 november en donderdag 12 november. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

Deel dit artikel