RTV 794 - Nieuws

Foto: Bert Hanekamp

Foto: Bert Hanekamp

EPE - De gemeenteraad van Epe heeft veel bedenkingen tegen de bouw van 17 appartementen op de locatie oude postkantoor aan de Wildforstlaan. Het college ziet het als een unieke kans om een lelijke puist weg te werken. Er is grote belangstelling voor de koop van deze appartementen, laat wethouder Robert Scholten weten. Er zijn al 35 aanvragen voor.

Door: Mediapartner RTV 794

Volgens de VVD ligt de nadruk te veel op appartementen in Epe. Daarvan zijn er 99 . "De andere sectoren blijven achter. Er wordt twee keer zoveel voor senioren gebouwd dan voor jongeren. Dat is niet gezond. Een gebouw van 14 meter dissoneert met de laagbouw in de omgeving en is een ernstige aantasting van het woonklimaat". De wethouder antwoordt dat er veel huizen in  de sfeer van sociale huur en goedkope koop op de rol staan. Hij noemt in dat verband onder meer Deka Vaassen, Hoge Weerd, Suikerbrink Vaassen, ABN AMRO locatie, boekhandel Bosch en De Klaarbeek. Daarmee zou er zeker evenwicht ontstaan.

Hoger

Toch scepsis over een gebouw, vier meter hoger dan het gemeentehuis. Het college laat weten dat dit alleen de voorzijde betreft en dat het gebouw afloopt naar negen meter en een goothoogte van zeven meter. De fractie van Dorpsbelang en D66 maken een punt van het aanbieden van groenstrookjes voor 1 euro aan de bewoners, hetgeen in ruil zou gaan voor het afzien van bezwaar maken. Iets waar het college privaatrechtelijk buiten wil blijven. Als D66 het democratie ondermijnend noemt kwalificeert de voorzitter het met grote woorden. SGP/CU onderkent dat maar noemt het wanneer het allemaal klopt wel moreel verwerpelijk.

Schaduw

GroenLinks vindt het opvallend dat de projectontwikkelaar van alle seizoen de zonuren noemt behalve van de winterperiode, wanneer de woonomgeving nauwelijks zon krijgt toegediend. Als eraan wordt toegevoegd dat het riekt naar mensen voor de gek houden, waarschuwt de voorzitter dit aldus te formuleren.

B en W wijzen op de zegen die de welstandscommissie eraan geeft. Samen met de appartementen Rabo zou Epe hier een prachtige entree vormen aan de noordkant van het centrum. Over het eventueel verdwijnen van beeldbepalende bomen als rode beuk en plataan is nog geen helderheid. "Iedereen heeft nog alle gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De raad kan er ook nog van alles van vinden", aldus wethouder Scholten.

Tekst: Dick van der Veen

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@rtv794.nl.

Deel dit artikel